rodo

Dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowe rozporządzenie rozszerza wymagania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych i jednocześnie wprowadza nowe uprawnienia dla osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania jakie mogą się pojawić odnośnie nowego prawa.
 

Czy muszę podawać swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem rejestracji konta w PLFON, podpisania umowy oraz możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? PLFON jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe? Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez PLFON w celu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (partnerami), w szczególności: przesyłania informacji o nowych produktach i Usługach, udziału w konkursach, akcjach promocyjnych i promocjach.
Komu zostają udostępniane moje dane osobowe? Dane osobowe Abonentów mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności oraz ich pełnomocnikom.
Jak długo PLFON będzie przetwarzać moje dane osobowe? Dane osobowe Abonentów przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczenia Usług Telekomunikacyjnych będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Czy mam prawo do usunięcia/zmiany moich danych osobowych? Abonent, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Gdzie mogę otrzymać informację odnośnie moich danych osobowych? Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: bok@plfon.pl z dopiskiem "Dane Osobowe". Bądź bezpośrednio do powołanego przez PLFON Inspektora Ochrony Danych inspektorochronydanych@plfon.pl

Peoplefone Polska Spółka Akcyjna
ul. Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych w PLFON
inspektorochronydanych@plfon.pl