Dla akcjonariuszy

Dla akcjonariuszy
Nazwa pełna: Peoplefone Polska Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: Peoplefone Polska S.A.
Znak towarowy/logo: PLFON
Siedziba: al. Jana Pawła II 80/116 00-175 Warszawa
Telefon: +48 222 610 610,
FAX: +48 222 610 099
WWW: www.plfon.pl
E-mail: kontakt@plfon.pl
KRS nr 0000288840
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych, w całości opłacony
Organy Spółki
Zarząd Spółki:
Janusz Sutkowski – Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji

Rada Nadzorcza:
- MARSZAŁEK MARCIN ZYGMUNT
- SCHWARTZKOPFF WOLFGANG DIETER
- BEAUD CHRISTOPHE