Kontakt

Dane firmy
Peoplefone Polska S.A
Al. Jana Pawła II 80/116
00-175 Warszawa
tel.: +48 222 610 610,
fax: +48 222 610 099
kontakt@plfon.pl
NIP: 113-268-84-42,
REGON: 141099874,
KRS nr 0000288840
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 złotych, w całości opłacony

Wyślij nam wiadomość

Wybierz temat wiadomości i napisz do nas

sekcja

sekcja 2